Pomiń menu

Debata w gimnazjum.

26 czerwca w Gimnazjum Publicznym w Nowej Wsi Królewskiej zorganizowana została debata przez Młodzieżową Radę Gminy Płużnica. Debata poświęcona była odnawialnym źródłom energii.

W debacie uczestniczyli wszyscy uczniowie gimnazjum, nauczyciele oraz wójt – Marcin Skonieczka. Na początku wójt przedstawił prezentacje związaną z OZE. Później klasy prezentowały  plakaty na temat „Odnawialnego źródła energii”,które wcześniej wykonali w ramach konkursu. Po prezentacjach wszyscy uczestnicy wybierali jeden ze sposobów na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych ustawiając się przy odpowiednim plakacie, który przedstawiał wybrany rodzaj źródła.. Po podliczeniu głosów okazało się, że najwięcej osób wybrało Fotowoltaikę. Debata była podsumowaniem zadania, które MRG rozpoczęła w miesiącu marcu.

d1 d8d15d9d17