Pomiń menu

I spotkanie z mieszkańcami

Dzięki uprzejmości Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami Słupska ws. inicjatywy lokalnej dla parku przy pl. Powstańców Warszawy.

Mieszkańcy mogli spotkać się z urzędnikami oraz przedstawicielami stowarzyszenia i wspólnie podyskutować na temat problemów i  zmiany jaka będzie miała miejsce. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście:
Rafał Jeka (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych), który opowiedział mieszkańcom na temat inicjatywy lokalnej, jej aspektów prawnych i możliwości oraz Krystyna Jankowiak (Ogrodnik Miejski ZIM w Słupsku), która opowiedziała o parku, jego historii, tradycji i możliwościach zagospodarowania przestrzeni. Małgorzata Łosiewicz (Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE) omówiła wyniki przeprowadzonych ankiet, przedstawiła planowane działania w ramach inicjatywy „Twój park – Twoja przestrzeń!” i zaprosiła mieszkańców do udziału w pracach grupy roboczej.

Pani Krystyna Jankowiak, Miejski Ogrodnik ZIM Słupsk Rafał Jeka (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych)