Pomiń menu

Informacja dla mieszkańców o uczestniczeniu w akcji

Umieściliśmy na tablicy ogłoszeń i innych dozwolonych miejscach informacje dla mieszkańców o tym, że uczestniczymy w akcji i o tym, że powiadomiliśmy o uczestnictwie także urząd gminy w Poświętnem. Na tablicy pojawiły się także informacje o prawach mieszkańców.