Pomiń menu

Inicjatywa Lokalna – co dalej?

Są potrzeby, są pomysły, jest zaangażowanie i już pierwsze szkice wniosków, które trafią do Urzędu Miasta jako wnioski o realizację na terenie miasta inicjatyw lokalnych, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców.

We czwartek (6.06.2013) w Jazz Club KOSZ w Zamościu odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniu inicjatywy lokalnej. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Zamościa, w tym przedstawiciele urzędu miasta, Rady Miasta oraz zamojskiego trzeciego sektora.

Spotkanie zostało poprowadzone przez Barbarę Kolbus – prezes Stowarzyszenia „Projekt-Europa”, która wprowadziła zebranych w problematykę idei podejmowania inicjatyw lokalnych. Paweł Kalinowski (wiceprezes stowarzyszenia) wraz z Agatą Piłat przedstawił dobre praktyki podejmowania aktywności w tym zakresie przez mieszkańców innych polskich miast. Między innymi Agata opowiedziała o akcji warszawskiej grupy, która miała na celu pomalowanie ogrodzenia przedszkola. Akcja odbyła się pod hasłem „Puść farbę”. Zaprezentowany został serwis NaprawmyTo.pl, który działa w naszym mieście już kolejny rok. Serwis może stanowić świetną bazę pomysłów na podejmowanie inicjatyw lokalnych w tematach co do których mieszkańcy nie mogą doczekać się naprawy zgłoszenia ze strony odpowiedzialnych służb. Na zakończenie spotkania odbyły się warsztaty  ramach których mieszkańcy pracując w grupach odkrywali potrzeby swoje i swojego najbliższego środowiska by tworzyć pomsyły na podjęcie inicjatyw lokalnych w naszym mieście. W głowach młodzieży zrodził się m.in. pomysł ożywienia parku miejskiego, sprawienia go bardziej „dotykalnym” poprzez stworzenie możliwości (udzielenia zgody i przygotowania infrastruktury) piknikowania. Inne grupy miały oczywiście także inne pomysły. Co było cenne, każda z grup uznała potrzeby określone przez pozostałe za ważne i godne wsparcia. Zarówno pan Rusztyn (Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego), jak i pan Nizioł (Wiceprzewodniczący Rady Miasta, a zarazem prezes jednej z zamojskich spółdzielni mieszkaniowych) udzielali cennych wskazówek co do kwestii formalnych związanych z realizacją choćby przedsięwzięć, gdzie wymagane jest uzyskanie dodatkowych pozwoleń, choćby budowlanych.

Ciekawym przerywnikiem była prezentacja filmików ukazujących stwarzanie „sytuacji” do zmiany zachowań mieszkańców, choćby w kwestiach dbania o czystość najbliższego otoczenia.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał Kartę Praw Mieszkańca, Narzędziownik Obywatelski oraz raport Miasto w działaniu pod redakcją Przemysława Filara i Pawła Kubickiego.