Pomiń menu

Kolejne spotkanie grupy roboczej

Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej. Pracy zapowiada się co nie miara, ponieważ wciąć przybywa instytucji, które powinny zostać zaangażowane w inicjatywę.

Na spotkanie przybył zaproszony gość – p. Beata Kątnik, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Osób Niepełnosprawnych. Pani Pełnomocnik opowiedziała mieszkańcom na czym polega uniwersalne projektowanie oraz podzieliła się swoimi pomysłami na to, jak tworzyć przyjazną przestrzeń nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale również dla rowerzystów, matek z dziećmi, kobiet na szpilkach, rolkarzy. Podkreślano wielokrotnie, że park powinien być bezpieczny, a materiał wybierany z głową.

Podczas spotkania omówiono minione i planowane działania kulturalne, wypracowano szereg działań, które trzeba podjąć w jak najszybszym czasie:
– interwencja w Zakładzie Energetycznym w sprawie oświetlenia w parku (brak nowych żarówek, brudne klosze)
– interwencja w sprawie przycięcia koron drzew, które zaciemniają pomieszczenia mieszkańcom oraz powodują powolne przechylanie się drzew
– interwencja w sprawie niedrożnych studzienek odpływowych
– interwencja w sprawie progów zwalniających na ulicach okalających park
– zwrócenie się z prośbą o tymczasowe wstawienie ławek i koszy na śmieci na okres wakacyjny

Warto podkreślić, iż przed ostatnim wydarzeniem kulturalnym zostały położone tymczasowo płytki chodnikowe, które zlikwidowały dziury i tzw. piaskownice koło fontanny.