Pomiń menu

Nowe propozycje w Korfantowie

Prezes Fundacji "Przyszłość i Rozwój" na rzecz Gminy Korfantów Ryszard Nowak na posiedzeniu Rady Miejskiej w Korfantowie w dniu 29 maja br zwrócił się do rajców i Burmistrza Korfantowa z propozycja zmian w Statucie Gminy.

Zaproponował by Rada zaczęła prace nad nowym Statutem i by wpisać do niego inicjatywy uchwałodawczej dla 10 % wyborców oraz wprowadzenie konsultacji społecznych wszystkich wazniejszych aktów prawnych stanowionych przez Rade Miejską. Jednoczesnie poinformował o inicjatywie zwołania we wrześniu bieżącego roku korfantowskiego „okrągłego roku”. W  zaproponował, by w tej inicjatywie  wzięli udział wszyscy, którym bliska jest idea współpracy. Spotkanie ma dać odpowiedź na nurtujace gmine pytania: co przeszkadza we współpracy? Pod jakimi warunkami każdy z  uczestników współpracowałby dla dobra wspólnego? Co można wspólnie zrobić dla Gminy?

– Propozycje nasze podyktowane są dbałością o przystosowanie prawa lokalnego do standardów krajowych i ogólnoeuropejskich- powiedział Ryszard Nowak – by mieszkańcy czuli się podmiotem w realizacji zadań Gminy. Pomoże to rozwinąć u mieszkańców poczucie odpowiedzialności za gminę.

Tym razem radni żywo interesowali się propozycjami, obiecali współdziałanie. Nawet zawsze sceptycznie nastawiony Burmistrz Martyna, mimo kilku uwag, stwierdził, że sprawy sa godne rozważenia.