Pomiń menu

Samorządowcy są za.

Jesteśmy po posiedzeniu Komisji budżetu i rozwoju Rady Miejskiej Międzychodu.  W dniu 19 czerwca 2013r. odbyło się posiedzenie w trakcie którego poruszano m.in. sprawę budżetu obywatelskiego. Jedyny optymistyczny akcent to fakt, że wszyscy  - łącznie z obecnym na posiedzeniu Burmistrzem – są ZA.

Kwestia tylko w jaki sposób go wprowadzić. Po dyskusji na ten temat zadecydowano, że Komisja budżetu i rozwoju wspólnie z komisją do spraw społecznych przygotują regulamin. Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie będzie bardziej merytoryczne i zakończy się sukcesem. I że nie zostanie wprowadzony np. obowiązek przygotowania propozycji wydatkowania pieniędzy z budżetu obywatelskiego przez 100 lub 200 mieszkańców jak to proponuje jeden z radnych. W takiej małej gminie jak nasza ogranicza to bowiem ideę budżetu, a nie o to chodzi. Dajmy możliwość składania propozycji podpisanych przez mniejsze liczby mieszkańców. Bo przecież o tym czy dana propozycja zostanie zrealizowana zadecydują wszyscy mieszkańcy. I dlaczego nie ma to być propozycja np. 5 osób?  Czekamy więc na dalsze działania i służymy pomocą.