Pomiń menu

Spotkanie w Urzędzie

W dniu 22 maja propozycję wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego przedstawiliśmy Burmistrzowi Międzychodu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

W dniu 22 maja propozycję wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego przedstawiliśmy Panu Burmistrzowi Międzychodu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Jako pierwszy projekt poznał Pan Roman Musiał, który zgodnie z Ustawą o samorządzie ma obowiązek przygotować projekt budżetu gminy. I od niego zależy czy w projekcie tym będzie można wydzielić część funduszy o wydaniu których będą mogli zadecydować mieszkańcy. Pan Burmistrz z zainteresowaniem wysłuchał naszej propozycji i wstępnie poparł koncepcję utworzenia budżetu partycypacyjnego. Wskazał jednak na „trudności budżetowe” gminy i dodał, że ostateczną decyzję będzie mógł podjąć po konsultacji z Radą Miejską oraz przeliczeniem „możliwości budżetowych”. Umówiliśmy się więc na spotkanie 14 czerwca. Mamy nadzieję, że ta wykazana wstępna akceptacja okaże się zgodą.

Także Pan Przewodniczący Zygmunt Mleczak zainteresował się projektem. Poprosił o zwrócenie się do Rady z wnioskiem o rozpatrzenie inicjatywy związanej z budżetem obywatelskim a on ze swoje strony obiecał postarać się o wprowadzenie tego tematu do planu najbliższego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju. Taki też wniosek został złożony w dniu 27 maja 2013r. Teraz ruch po stronie samorządowców.