Pomiń menu

Sprawozdanie Cząstkowe

SPRAWOZANIE CZĄSTKOWE akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013 Zadania Inicjatywa Lokalna

SPRAWOZANIE CZĄSTKOWE
akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013
Zadania Inicjatywa Lokalna

1. Nazwa organizacji: Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie
2. Data przesłania sprawozdania cząstkowego:
26.06.2013
Telefon kontaktowy:
509 314 878
3. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):
Halina Wojtowicz Moszyńska Tel: 509 314 878, e-mail: [email protected]
4. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Jelenia Góra
5. Czy w gminie podjęta jest uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej?
Tak
6. Jakie kroki zostały przez Was podjęte w celu podjęcia uchwały przez Radę Gminy/Miasta
Uchwał a nr 243.XXV.2012 w sprawie trybu i szczegółowych kryterió7. oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej została podjęta przez Radę Miejską Jeleniej Góry dnia 8 maja 2012
Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęliście, po przystąpieniu do akcji:
– opracowanie ankiety celem przeprowadzenia konsultacji
– informowanie mieszkańców o inicjatywie lokalnej,
– akcja zbierania podpisów poparcia dla inicjatywy lokalnej
– przeprowadzenie sondażu wśród mieszkańców
– zestawienie danych i ich analiza
– zorganizowanie spotkania mieszkańców z przedstawicielami władzy samorządowej
– zaprezentowanie wyników konsultacji społecznych
– przygotowanie wniosku i złożenie go w Urzędzie Miasta
8. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (uczestnicy, samorządowcy, itd.):
15 członków stowarzyszenia, 3 wolontariuszy, 234 mieszkańców, którzy podpisali listę poparcia Inicjatywy Lokalnej.
9. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane:
Na chwilę obecną brak takich osób
10. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty i tematu spotkania, kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło.
– I spotkanie inicjatywne miało miejsce 10 maja b.r., w Miejskim Domu Kultury „Muflon”, było ono zorganizowane przez nasz Zespół, przy pomocy radnego Józefa Gajewskiego. Uczestniczyło w nim około 50 mieszkańców, Prezydent i Wiceprezydent Miasta Jelenia Góra i 2 radnych Rady Miejskiej.
Celem spotkania było przedstawienie władzom samorządowym spraw istotnych przez mieszkańców, zaprezentowanie wyników konsultacji społecznych i zapowiedź wniesienia wniosku w sprawie inicjatywy lokalnej .
11. Do kiedy planujecie Państwo złożenie wniosku do Gminy/Miasta o realizację inicjatywy lokalnej ?
Wniosek został złożony 22 maja 2013 roku. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy decyzji w tej sprawie. Otrzymaliśmy pismo podpisane przez Wiceprezydenta miasta, w którym poinformowano ZAS, cyt. „ Wniosek wzięty zostanie pod uwagę na etapie planowani i tworzenia budżetu na kolejny 2014 rok”.
12. Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? Jeśli tak, to jakie to były działania, ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?
nie
13. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Zorganizowanie spotkania mieszkańców z władzami samorządowymi.
14. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
1 2 3 +4 5

15. Uwagi, dodatkowe informacje brak.