Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie cząstkowe z realizacji działań w ramach inicjatywy lokalnej. Podsumowanie intensywnej, dwumiesięcznej pracy stowarzyszenia, mieszkańców, partnerów i władz samorządowych.

Formularz sprawozdania cząstkowego Inicjatywa Lokalna