Pomiń menu

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013

W naszej gminie Stara Biała nic nie jest proste i z przykrością stwierdzam że nic się nie zmienia w tym kierunku. Ale poddać się nie wolno.

SPRAWOZANIE CZĄSTKOWE

akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013

Zadania Inicjatywa Lokalna

1.       Nazwa organizacji:

SOŁECTWO ULASZEWO LUDWIKOWO    

2.       Data przesłania sprawozdania cząstkowego:

25.06.2013

  • 3.       Telefon kontaktowy:
  • 503063643

 

4.       Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):

Leszek Majczyna [email protected]    

5.       Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

Gmina Stara Biała Sołectwo Ulaszewo Ludwikowo           

 6.        Czy w gminie podjęta jest uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej?

NIE

 7.       Jakie kroki zostały przez Was podjęte w celu podjęcia uchwały przez Radę Gminy/Miasta

Na XXI Sesji Rady Gminy zgłosiłem udział naszego Sołectwa a kolejnej edycji Akcji Masz Głos Masz Wybór i zapytałem czy jest uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej.  Okazuje się iż nie ma takiej uchwały i do XXII taka uchwała się nie pojawiła. W związku z powyższym na XXII Sesji rady Gminy zebrałem podpisy wśród sołtysów pod petycją o uchwalenie takiej uchwały.

 8.       Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami(instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :

Jak na razie takiej grupy nie posiadam.

9.       Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęliście, po przystąpieniu   do akcji  :

Poinformowanie Rady Gminy i Sołtysów o przystąpieniu do drugiej edycji Akcji Masz Głos Masz Wybór. Rozdawanie broszurek Karty Praw Mieszkańca i Narzędziowników Obywatelskich podczas wszystkich spotkań. Promocja Akcji podczas I Gry Wiejskiej w Sołectwie OPYPY oraz podczas inauguracji Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza.

10.   Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (uczestnicy, samorządowcy, itd.):

Jeden Radny mnie popiera oficjalnie. Piotr Rutkowski

11.   Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane:

  • Na obecna chwilę nie ma takich osób.

12.   W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty i tematu spotkania,  kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło.

Takie spotkanie planowane jest na wrzesień.

 13.   Do kiedy planujecie Państwo złożenie wniosku do Gminy/Miasta o realizację inicjatywy lokalnej ?

Jak tylko pojawi się uchwała.

14.   Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? Jeśli tak, to jakie to były działania,  ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?

Dzień dziecka podczas którego rozdawane były Karty Praw Mieszkańca i Narzedziowniki Obywatelskie.

I Gra Wiejska i inauguracja Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza podczas którego rozdawane były Karty Praw Mieszkańca i Narzedziowniki Obywatelskie oraz promowałem i zapraszałem inne sołectwa do wstąpienia do akcji.

 15.   Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Jeśli chodzi o Inicjatywę Lokalną to sukcesem jest uzyskanie 70% podpisów sołtysów pod petycją o uchwalenie uchwały.

 16.   Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

(1-     brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1                     2                        3                      4                          5

 

 17.    Uwagi, dodatkowe informacje:

W naszej gminie nic nie jest proste i z przykrością stwierdzam że nic się nie zmienia w tym kierunku.;