Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe – Puławy – budżet obywatelski

Sprawozdanie cząstkowe (do 30 czerwca 2013) z zadania: Budżet osiedlowy w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór

Sprawozdanie cząstkowe (do 30 czerwca 2013) z zadania:
Budżet osiedlowy
w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór

1. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, mail):
Anna Maj tel. 81 8804544, 691 750 222
[email protected]
2. Nazwa i dane teleadresowe organizacji (opcjonalnie):
UKS Bursa – Puławy
3. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Miasto Puławy
4. Data przesłania sprawozdania:
28.06.2013
5. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu do akcji :

(np. – informowanie władze, mieszkańców o realizowaniu zadania – spotkanie, maile, telefony?
– partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje)?
– zorganizowanie spotkania w ramach akcji: data spotkania/ jaki charakter miało spotkanie (panel, debata, szkolenie itp.)/ gdzie odbyło się spotkanie/ jak informowano o spotkaniu (plakaty, ulotki, ogłoszenia w prasie lokalnej itp.)/ kogo zaproszono na spotkanie/ kto wziął udział w spotkaniu (władze, urzędnicy, mieszkańcy itp.)/ ile osób wzięło udział w spotkaniu)

– 25 października 2012 Rada Miasta Uchwałą Nr XXVI/267/12 powołała doraźną Komisje ds. Budżetu Obywatelskiego,

– 25 kwietnia 2013 przyjęto Uchwałę Nr XXXIII/355/13 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych,

– 23 maja 2013 Rada Miasta Uchwałą Nr XXXIV/364/13 dała uprawnienia Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego do dalszych prac nad budżetem obywatelskim
– 29 maja 2013 Prezydent Miasta Puławy wydał Zarządzenie Nr A/148/13 w sprawie realizacji działań objętych procedurą budżetu obywatelskiego miasta Puławy,

– 13 czerwca 2013 r. odbyło się Spotkanie informacyjne z mieszkańcami Puław
O idei budżetu obywatelskiego mieszkańcy byli informowani za pośrednictwem: strony internetowej, na której uruchomiono specjalną zakładkę poświęconą budżetowi obywatelskiemu, ulotek bezpośrednio dostarczonych do każdego gospodarstwa domowego i sms-ów do wszystkich zarejestrowanych mieszkańców.
Spotkanie miało charakter informacyjny, Prezydent Miasta Puławy oraz Przewodnicząca Doraźnej Komisji RM ds. budżetu obywatelskiego przedstawili ideę i zasady wdrożenia budżetu partycypacyjnego, podział miasta na rejony, omówili formularz wniosku i harmonogram działań.
Był również czas przeznaczony na zadawanie pytań, które dowiodły, że mieszkańcy są zainteresowani realizacją własnych inicjatyw.

– od 14 czerwca do 12 lipca mieszkańcy Puław mogą składać propozycje zadań do budżetu miasta na rok 2014r.,

Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Podjęcie inicjatywy jako pierwsze miasto na Lubelszczyźnie, a także dotychczasowe znaczące zainteresowanie mieszkańców budżetem obywatelskim.
………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie realizowane jest we w ramach akcji „Masz Głos Masz Wybór” prowadzonej przez Fundację im. Stefana Batorego.