Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe – Puławy – Dostępni Samorządowcy

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013 Zadania Dostępni Samorządowcy

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE

Akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013
Zadania Dostępni Samorządowcy

1. Nazwa organizacji:
UKS Bursa – Puławy
2. Data przesłania sprawozdania cząstkowego:
27.06.2013
3. Telefon kontaktowy:
81 880 45 44
4. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):
• Anna Maj, 691 750 222, [email protected]
5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Miasto Puławy
6. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami(instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :
Rada Miasta Puławy
Uczniowski Klub Sportowy Bursa – Puławy
Młodzieżowa Rada Miasta
Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
PTTK
Związek Harcerstwa Polskiego
7. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu do akcji (ankiety/ sondy/ spotkania, itd.)
Majówka Rodzinna
W rajdzie pieszym pod hasłem „Majówka Rodzinna”, który odbył się 28 maja 2013 roku uczestniczyło ponad 150 osób. Mieszkańcom Puław towarzyszyli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika oraz Radni Rady Miasta Puławy i pracownicy Urzędu Miasta. Uczestnicy przeszli trasą „Niebieskiego szlaku” oraz szlaku „Między mostami” pod opieką przewodników Koła Przewodników Terenowych im. Książąt Czartoryskich przy Oddziale PTTK w Puławach. Dodatkową atrakcją wydarzenia był występ lalkarzy z teatru „Pinezka” z Gdańska.

Dzień Dziecka
1 czerwca 2013 r. w godzinach 10.00-14.00 całe rodziny puławskie zaproszone zostały na Skwer Niepodległości na piknik z okazji Dnia Dziecka. Przygotowano wiele atrakcji: taniec, teatr, animacje, zielony kącik, malowanie twarzy, kuglarze, wspólne gotowanie, warsztaty makramy oraz wiele radości i szaleństwa w towarzystwie Myszki Miki i nie tylko. Na miejscu można było skorzystać z darmowych badań przesiewowych dla dzieci i dorosłych z incydentem neurologicznym, prowadzonych przez pracowników BIO-RELAKSu. Jak się okazało, szczególną niespodzianką dla dzieci okazał się koszyk z cukierkami, który przyniósł dla najmłodszych puławian sam pan Prezydent Janusz Grobel. Kolejną niespodzianką dla dzieci było czytanie im bajek przez panią Wiceprezydent, Radnych i pracowników Urzędu. Po raz kolejny puławscy samorządowcy pokazali, że są dostępni dla mieszkańców, także poza budynkiem Urzędu.

Święto samorządu świętem dzieci
20 czerwca 2013 roku z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miasta Puławy Zbigniewa Śliwińskiego zorganizowane zostało Święto Samorządu i Dzieci w Puławach. Na zmodernizowanym miejskim stadionie wszyscy rywalizowali w wielu zabawnych konkurencjach sportowych. Do zabawy zaproszeni zostali uczniowie puławskich szkół podstawowych, radni Młodzieżowej Rady Miasta, radni Rady Miasta Puławy i urzędnicy miejscy. Zabawy było co nie miara, bo w piękny upalny dzień okazało się, że radni i urzędnicy to nie ubrani w garnitury ponuracy, ale to ludzie, którzy wcale nie zapomnieli co to znaczy zdrowo się bawić. Były więc wyścigi z jajkiem, z woreczkiem na głowach, przeciąganie liny, skoki na skakance i inne zabawne konkurencje. Nikt nie miał żadnych forów – ani dzieci ani dorośli – przecież jesteśmy jednym samorządem. A na koniec dla wszystkich słodycze.

Festyn Rodzinny
28 czerwca na boisku przy ul. Wólka Profecka odbył się Festyn Rodzinny, do udziału w którym zaproszona została cała społeczność lokalna, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, Policji i Radni Rady Miasta Puławy. W programie warsztat plastyczny, karaoke, makijaż dziecięcy, dmuchany plac zabaw, portrety rodzinne, konkursy sportowe, gry i zabawy.
8. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania( uczestnicy, samorządowcy, itd.):
Ogółem w opisanych działaniach wzięło udział ponad 1100 osób.
9. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane:
Prezydent Miasta Puławy – Janusz Grobel,
Wiceprezydent Miasta – Ewa Wójcik
Radni Rady Miasta Puławy,
Pracownicy Urzędu Miasta Puławy,
Dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

10. W przypadku zawiązania się „grupy roboczej” prosimy o podanie liczby osób zaangażowanych oraz określenia grupy przedstawicielskiej, np. radna, sołtyska, mieszkanka wsi, etc.
Działania miały charakter dość różnorodny i do każdego z nich zawiązała się grupa osób odpowiedzialna za przygotowanie i przebieg imprezy.

11. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty spotkania, tematu spotkania, kto był organizatorem, ilu było mieszkańców…
Dotychczas realizowane cyklicznie spotkania Prezydenta z mieszkańcami, które odbywały się w ramach realizacji zadań akcji Masz Głos Masz Wybór w poprzednich latach w tym roku obrało formę otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbyło się 13 czerwca 2013 roku i poświęcone było budżetowi obywatelskiemu.
12. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Duże zaangażowanie w realizację tego zadania pokazuje, że dla wielu radnych bezpośredni kontakt z wyborcami jest ogromną wartością. Przestrzeń i warunki pozbawione biurka i garnituru ułatwiają kontakt i pozwalają na prowadzenie szczerego dialogu społecznego i dzielenie się trudnościami życia codziennego i wspólnymi troskami o dobro naszej lokalnej społeczności.
13. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
4
13. Uwagi, dodatkowe informacje: