Pomiń menu

Startujemy z grupą roboczą w Starachowicach!

We wtorek, 25 czerwca br. Ewelina Gołyska i Ewa Babicka ze Stowarzyszenia JES- Jakość Energia Starachowice spotkały się z Małgorzatą Szlęzak, zastępcą prezydenta Starachowic oraz z Piotrem Ambroszczykiem, pracownikiem Urzędu Miejskiego.

DSCF3820

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele organizacji współpracujących z JES w realizacji zadania „Zróbmy to Razem” w Starachowicach czyli Młodzieżowa Rada Miasta (Estera Sarzyńska, Agata Maciąg, Mateusz Rojek) i grupa projektowa „For a better future” (Anna Jaros).

Podczas rozmowy zaprezentowaliśmy propozycję rozwiązania problemów starachowickiej młodzieży, wypracowane na pierwszym spotkaniu w ramach zadania pt. „Nic o nas bez nas”, które odbyło się 25.05.2013 r.

Naszym pomysłem jest powołanie w Starachowicach osoby, która umocowana prawnie przez Urząd Miejski byłaby kompetentna do wspierania działań na rzecz młodzieży w mieście i była partnerem dla młodzieżowych organizacji pozarządowych, Młodzieżowej Rady Miasta i młodzieży niezrzeszonej.

Pani Prezydent z entuzjazmem przyjęła nasz pomysł. Od tej pory wszystkie nasze działania będą odbywały się w porozumieniu z Urzędem Miejskim i Panią Prezydent osobiście. Zadeklarowano otwartość na wpółpracę i spotkania, pomoc prawną, udział we współorganizowanym w lipcu przez JES spotkaniu wymiany dobrych praktyk na ten sam temat oraz współdziałanie w innych wydarzeniach w ramach „Zróbmy to razem” w Starachowicach.

Tym sposobem zbudowaliśmy silną grupę roboczą i bierzemy się do pracy w szerszym niż tylko młodzieżowym gronie. Trzymajcie kciuki!