Pomiń menu

Ujednolicenie adresów e-mail

Sołectwo Ulaszewo Ludwikowo zwraca się z uprzejmą prośbą o ujednolicenie adresów e-mail do przedstawicieli władzy lokalnej oraz wszystkich radnych działających przy Gminie Stara Biała oraz zamieszczenie ich na stronie internetowej gminy http://www.starabiala.pl

Jasne, proste do zapamiętania i przede wszystkim jednolite adresy e-mail zapewnią łatwość i przejrzystość komunikacji na płaszczyźnie radny – mieszkaniec. W dzisiejszych czasach wykorzystanie Internetu do aktywnego uczestnictwa mieszkańców gminy w życiu politycznym jest konieczne. Z mandatu, który posiada radny, wynikają jego obowiązki i prawa. Jednym z podstawowych obowiązków jest: cyt „kierowanie się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radni utrzymują stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmują zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawiają organom gminy do rozpatrzenia..” Jak więc utrzymać dobry, efektywny kontakt radnych z przysłowiowym Kowalskim skoro kontakt e-mail jest utrudniony bądź wręcz niemożliwy?

Jeśli treść pisma Państwu się spodoba można je wykorzystać do własnych potrzeb. Microsoft Word - e-maile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Word - e-maile2