Pomiń menu

W Lwówku realizujemy harmonogram.

W ramach realizacji założonego harmonogramu odbyły się kolejne spotkania,  rozmowy oraz przygotowanie do ankietowania.

W środę, 5 czerwca, na spotkaniu z dyrektorem szkoły, pod którego bezpośrednim zarządem jest plac przy szkolne, ustalono termin spotkania z gronem pedagogicznym oraz rodzicami. Omówiono szczegóły ankietowania uczniów. Możemy liczyć na pomoc techniczną sekretariatu szkoły i wychowawców klas przy przeprowadzaniu akcji ankietowania.
W poniedziałek, 10 czerwca, delegacja wybrała się z wizytą do burmistrza Miasta i Gminy Lwówek. Przedstawiono ogólne cele akcji Masz Głos, Masz Wybór, natomiast szczegółowo omówiono zadanie Wspólna Przestrzeń, zasady partycypacyjnego planowania i oczywiście zadanie przez nas realizowane. Burmistrz wyraził poparcie dla inicjatywy oraz zadeklarował niezbędną pomoc ze strony odpowiednich urzędników

.WizytaBur