Pomiń menu

Ważne rozwiązania związane z funduszem sołeckim

12 czerwca w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z sołtysami zorganizowane przez MRG i Wójta Gminy Płużnica Marcina Skonieczkę

Spotkanie dotyczyło funduszu sołeckiego – zadania, które realizuje MRG w ramach akcji Masz Głos. Przewodnicząca Rady Jagoda Szczepanik oraz zastępca Nina Kozłowska zapoznały uczestników spotkania z podjętymi przez MRG pracami związanymi z realizacją tegorocznego zadania. Wójt omówił zadania na które mogą być przeznaczone pieniądze z funduszu oraz przedstawił dobre praktyki z poprzednich lat. Sołtysi zapoznali się z wynikami badań przeprowadzonych przez członków MRG wśród młodzieży na temat ich potrzeb. Zarówno badania jak i całe zadanie wzbudziło wielkie zainteresowanie wśród sołtysów, którzy wyrazili chęć współpracy przy organizacji spotkań z mieszkańcami poszczególnych sołectw. Udało się podjąć bardzo konkretne decyzje. Jedną z nich jest zbieranie informacji od mieszkańców na temat przeznaczenia pieniędzy z funduszu. Młodzieżowa Rada w Urzędzie Gminy będzie zbierała propozycje na przeznaczenie pieniędzy z funduszu podczas odwiedzania urzędu przez mieszkańców. 6 lipca podczas Święta Rodziny zorganizowane zostanie stanowisko poświęcone funduszowi sołeckiemu, które prowadzić będzie MRG. Uczestnicy święta będą  mogli zapoznać się  z ideą funduszu i złożyć własną propozycję. W miesiącach letnich zorganizowane zostaną spotkania z mieszkańcami całkowicie poświęcone funduszowi sołeckiemu, tak aby we wrześniu podjąć ostateczną decyzję na co przeznaczyć pieniądze. Natomiast od 2 do 6 września w Gminie Płużnica będzie „Tydzień funduszu sołeckiego”. O wszystkich działaniach poinformujemy:)

f2 f1 f f7  f5 f4 f3f6