Pomiń menu

11 lipca br. odbyła się debata o olsztyneckiej plaży w Kinie Grunwald. Była to pierwsza debata zorganizowana przez młodzieżową radę poza szkołą i skierowana do wszystkich mieszkańców Olsztynka. Był to pierwszy krok w realizacji zadania Wspólna przestrzeń, w ramach konkursu Super Samorząd.

Frekwencja mogłaby być oczywiście lepsza. Mimo to udało się wypracować kilka interesujących wniosków.
Debata-4Debata podzielona była na dwie części. W pierwszej wystąpili goście zaproszeni przez młodzieżowych radnych: Andrzej Wojda – przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Olsztynku, Katarzyna Waluk – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku, Bożena Banowska – osoba, która administrowała plażą miejską w latach jej świetności, Piotr Nawacki – nasz olsztynecki ekspert w dziedzinie turystyki oraz Maciej Czepe – przewodniczący MRM. Goście odnosili się w swoich wypowiedziach do przeszłości, dnia dzisiejszego oraz planów i propozycji zagospodarowania plaży miejskiej. W drugiej części do dyskusji zaproszono publiczność. Na koniec można było zobaczyć kilka zdjęć z jeziorem w tle, w tym także, i tu zaskoczenie, zdjęcia z regat „O Puchar Ameryki”, które kiedyś nasze jezioro podejmowało!

Podstawowym problem są dzisiaj śmieci! Zalegają niemal wokół całego jeziora. Pytanie skąd się tam wzięły? Kolejnym ratownik, a raczej jego brak. Następnym jakość pomostów oraz brak drabinek. Zwrócono uwagę m.in. na potrzebę wyznaczenia osoby lub instytucji odpowiedzialnych za plażę miejską. Dzisiaj tego z pewnością brakuje. Podobnie jak śmietników, czy toalet oraz piaszczystej plaży z prawdziwego zdarzenia. Tu również wskazano kilka prostych rozwiązań. Zapewne powinno być tak, że w sezonie plaża jest systematycznie doglądana. Wskazano również na potrzebę oczyszczenia kąpieliska oraz rzeki Jemiołówki, która jest już prawie niewidoczna. Pojawiły się pytania o przepompownie oraz czystość wody.

Efektem debaty będzie wspólne sprzątanie plaży miejskiej połączone z ogniskiem. Organizatorzy zamierzają się również spotkać z Burmistrzem Olsztynka w celu przedstawienia mu wniosków i pomysłów jakie się pojawiły po debacie.

Debata-7