Pomiń menu

Forum Rdzawka- sprawozdaje.

Forum Rdzawka- sprawozdaje.Zobacz jak idzie 🙂

 

Sprawozdanie cząstkowe

z realizacji zadania Zróbmy to Razem!

w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013

1.    Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka

2.    Dane teleadresowe organizacji:

Rdzawka 1, 34-700 Rabka-Zdrój

3.    Koordynator zadania (imię, nazwisko, dane kontaktowe):

Mateusz Wójtowicz, [email protected] , 788 748 802

4.    Zespół realizujący zadanie (ile osób liczy zespół? czy podzielono się funkcjami: np. wybrano koordynatora, osobę odpowiedzialną za promocję, inną za organizację spotkań etc.)

2 osoby.

Koordynator+ wsparcie, doradztwo.

Gmina, miejscowość oraz województwo objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

Rabka-Zdrój

6.    Nazwa własna zadania (opcjonalnie, jeżeli posiadacie nazwę swojego działania)

Masz Głos Masz Wybór 2013 Rabka-Zdrój

7.    Wybór sprawy – w jaki sposób dokonano wyboru danej kwestii, np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? dlaczego wybrano tę przestrzeń?

Dostępni samorządowcy- Chcemy pracować nadal nad zwiększeniem informacji o samorządowcach.

 

Inicjatywa lokalna- Propozycję inicjatywy lokalnej zgłosimy w październiku 2013- podczas konsultacji programu współpracy na 2014 rok.

 

Zróbmy to razem!- Współpraca przy badaniu organizacji. Wniosek o zmianę sposobu oceniania z punktowego na inny przy programie współpracy 2014

8.    Struktura instytucji/miejsca, którym się zajmujecie (pod kogo bezpośrednio podlega instytucja/miejsce? jaką ma strukturę wewnętrzną, z którą będziecie współpracować?)

Urząd Miejski w Rabce-Zdrój  www.rabka.pl

9.      Opis instytucji/miejsca/kwestii (jakie obecnie panują warunki angażowania mieszkańców w sprawę, którą się zajmujecie? W jakim stopniu mogą oni tworzyć program instytucji/decydować o sprawie?)

Urząd Miejski w Rabce-Zdrój  www.rabka.pl

10.  Współpraca z partnerami.  Czy odbyło się spotkanie z wójtem/burmistrzem/prezydentem dotyczące realizacji zadania i współpracy władzy lokalnej z Waszą organizacją/grupą? w jakiej atmosferze odbyło się spotkanie? czy zadeklarowano współpracę i aktywny udział w realizacji zadania, np. udział w spotkaniach z mieszkańcami? czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do współpracy? czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę? Czy udało sie nawiązać współpracę z innymi partnerami- np. organizacjami pozarządowymi, biznesem?

Na razie praca w toku.

11.Diagnoza lokalna (czy wykonano diagnozę sprawy? jakie narzędzia badawcze zostały użyte? np. sondaż, ankieta, akcja animacyjna, inne (jakie) itp.?

 Diagnoza została wykonana poprzez analizy stron www, komentarzy.

 

Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, przyklejonych wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.?

4 analizy on-line.

W jaki sposób przeprowadzano badania: sondowanie/ankietowanie
na ulicach,  mieszkaniach, w trakcie lokalnych wydarzeń, skrzynki
z ankietami, mapy, tablice umieszczone w przestrzeni publicznej, np.
w sklepach, przychodniach, szkołach?

Badanie zdalne ( BIP Rabka,www.rabka.pl , gorce24.pl, niezależna Rabka)

12.   Otwarte spotkanie, dyskusja z mieszkańcami oraz władzą lokalną (czy odbyło się otwarte spotkanie/debata z mieszkańcami? jaki był charakter spotkania? jak o nim informowano? czy
w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych – wójt/burmistrz/prezydent, przedstawiciele rady gminy, sołtys itp.?

Na razie nie.

 Ilu mieszkańców  uczestniczyło w spotkaniu? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W jakim wieku byli uczestnicy?

Nie dotyczy.

13.   Promocja działań (w jaki sposób, jakimi kanałami i za pomocą jakich nośników informujecie o swoich działaniach lokalną społeczność: prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne – jakie?)

Strona www  www.fordza.cba.pl

Blog www.fordza.cba.pl

FB Forum Rdzawka

14.   Czy w ramach realizacji zadania nawiązali Państwo współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami?  Jeżeli tak, proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz  krótki opis na czym będzie polegać współpraca/partnerstwo?

Na chwilę obecną trwa proces budowy partnerstwa.

15.   Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania
w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013?

Zainteresowanie mieszkańców.

16.   Dodatkowe informacje: czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego? jeżeli tak, proszę opisać jak wyglądał ten dzień? Inne dodatkowe informacje, nieujęte wcześniej.

Święto Samorządu odbyło się 13 czerwca 2013r.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdrój przekazaliśmy ok. 90 egzemplarzy długopisów Masz Głos w ramach Święta Samorządu  oraz ok. 90 egzemplarzy Narzędziownia Obywatelskiego i ok. 90 egzemplarzy Karta Praw Mieszkańca w ramach Święta Samorządu

 

Forum Rdzawka sprawozdaje