Pomiń menu

Fundusze Sołeckie – odsłona trzecia

Trzecie próba o wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego Czy będzie sukces TEGO NIE WIE NIKT

W czerwcu tego roku również złożyłem petycję w sprawie wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego w Gminie Stara Biała.

W tej sprawie otrzymałem pismo RG.152.2.2913 podpisane przez Wójta Gminy Stara Biała Sławomira Wawrzyńskiego.

Image001