Pomiń menu

Kolejne spotkanie grupy roboczej za nami

Praca nabiera tempa, za nami kolejne, czwarte już spotkanie grupy roboczej. W ciągu tego tygodnia udało nam się zdobyć wiele przydatnych informacji.

Po pierwsze: prace na pomnikach przyrody reguluje uchwała Rady Miejskiej. Sprawa przycięcia koron platanów musi iść w trybie inicjatywy uchwałodawczej.
Po drugie: park posiada regulamin (a w zasadzie jego projekt, ponieważ nie został jeszcze zatwierdzony przez Radę). Zatem zmiany w regulaminie i zatwierdzenie jego ostatecznego kształtu muszą pójść w trybie inicjatywy uchwałodawczej.
Po trzecie: stan kloszy i jakość oświetlenia to sprawa Zakaładu Energetycznego, który za sprawą naszej interwencji w ZIM został zobligowany do nadrobienia zaległości.

Do kolejnego spotkania (9.07.2013 r.) mamy mieć gotowy wniosek i projekty uchwał. Podpisy będziemy zbierać podczas pikników sąsiedzkich.
W chwili obecnej każdy członek grupy roboczej ma za zadanie opracować regulamin parku wraz z mieszkańcami oraz zdobyć informacje wymagane do kosztorysu.