Pomiń menu

Malin inspiruje do działania

Pierwsi w gminie Wisznia Mała poinformowaliśmy władze o inicjatywie lokalnej.

Taka mała wioska jak Malin, niewielki skład  osób przypadający na Grupę Odnowy Wsi jest w stanie coś zmienić w całej Gminie. Jako pierwsi (dzięki akcji Masz Głos, Masz Wybór) wystąpiliśmy do władz gminy o podjęcie uchwały o inicjatywie lokalnej. Współpracujemy z Panią Agnieszką Nowak – gminnym koordynatorem ds projektów. Uchwała jest już przygotowana, sprawdzona przez Radcę Prawnego i co najważniejsze czekamy na  WSPÓLNE konsultacje treści podejmowanej uchwały. Jak się dowiedzieliśmy 31 lipca odbędzie się spotkanie z władzami gminy, zainteresowanymi miejscowościami i organizacją pozarządową, która przeszkoli wszystkich i wspólnie z nami poprowadzi pilotażową inicjatywę lokalną.

Działania społeczne różnie są odbierane przez mieszkańców i władze, czasami jesteśmy zniechęceni i brakuje nam motywacji, ale wystarczy jedno zdanie usłyszane od pracownika gminy: „Malin inspiruje  nas do działania” by nadal prężnie działać!  Dziękujemy władzom gminy Wisznia Mała za ich otwartość na nasze pomysły i współpracę, organizatorom akcji MGMW i wszystkim, którzy przyczyniają się to tego, by  wspólnie z nami zmieniać naszą gminę.

Wniosek o inicjatywie złożymy po uchwaleniu przez Radę Gminy uchwały o inicjatywie lokalnej.