Pomiń menu

Partnerstwo Lokalne Ziemi Lwóweckiej

1 lipca w gminie Lwówek woj. wielkopolskie, podpisano umowę tzw. Partnerstwa Lokalnego Ziemi Lwóweckiej. Partnerstwo jest porozumieniem trzech sektorów: UMiG Lwówek w tym jej jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Utworzone Partnerstwo jest wspólną płaszczyzną współpracy lokalnych podmiotów. Działanie, mimo że nie jest formalnie powiązane z akcją Masz Głos, Masz Wybór, jednak jako zbieżne z jej celem, godne zauważenia.  

U podstaw idei partnerstwa leży założenie, że skuteczne rozwiązywanie lokalnych problemów możliwe jest tylko w toku współpracy różnych instytucji społecznych.

Partnerstwa Ziemi Lwóweckiej jest wspólną płaszczyzną współpracy lokalnych podmiotów, w szczególności:

1/Jest systemem lokalnego zarządzania problemami.

2/Członkowie Partnerstwa solidarnie współdziałają w kierunku poprawy życia społeczności lokalnej, budując ustawicznie kapitał społeczny w gminie.

3/Partnerstwo poszukuje relatywnie najlepszych sposobów w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów społecznych zgodnie z zasadą „minimum formalności – maximum efektów”.

4/Partnerstwo pobudza lokalne inicjatywy, aktywizuje całą społeczność lokalną w kierunku realizacji programów, projektów, organizacji różnorodnych form aktywności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej.

5/Partnerstwo umożliwia sprawną komunikację i dialog społeczny dla dobra ogólnego.

6/Członkowie Partnerstwa promują w gminie współodpowiedzialność, poprzez podmioty, które reprezentują wzmacniają wrażliwość społeczną.

7/Poprzez konsultacje, doradztwo, realizację zadań wszystkie podmioty pomagają w zarządzaniu gminą, przyczyniając się do lepszego rozwoju i oczekiwanej jakości życia.

8/Partnerstwo uczy aktywnego korzystania z demokracji, tworzy przyjazny klimat, sprzyjający budowie społeczeństwa obywatelskiego. 

Stowarzyszenie „Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Lwówku”, tegoroczny uczestnik Akcji Masz Głos, Masz Wybór, również przystąpiło do partnerstwa. 

DSC09309 DSC09316 DSC09318 DSC09331 DSC09332 DSC09305 DSC09306 DSC09307