Pomiń menu

Pełnomocnik ds. młodzieży? Zróbmy to Razem!

Stowarzyszenie JES wraz z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych zorganizowało spotkanie wymiany dobrych praktyk polskich pełnomocników ds. młodzieży. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Małgorzata Szlęzak – zastępca prezydenta Starachowic.

Wydarzenie odbyło się w Warszawie i było kolejnym etapem realizowania przez Stowarzyszenie JES zadania „Zróbmy to Razem”, w ramach tegorocznej akcji Masz Głos Masz Wybór. Było także okazją do rozszerzenia współpracy PROM z instytucjami regionalnymi.

Poza przedstawicielami naszego województwa na temat partnerstwa dla młodzieży dyskutowali m.in. pełnomocnicy młodzieżowi z zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, podlaskiego, mazowieckiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów.

– Sprawy młodzieży były i są mi bliskie. Myślę, że moja obecność tu to kolejny krok, żeby powołanie pełnomocnika w Starachowicach się ziściło – powiedziała na spotkaniu Małgorzata Szlęzak.

W czerwcu br. w Starachowicach została nawiązana współpraca młodzieży i Urzędu Miejskiego na rzecz powołania umocowanego prawnie partnera dla Młodzieżowej Rady Miasta, młodzieżowych organizacji pozarządowych i młodzieży niezrzeszonej.

– Cele spotkania zostały zrealizowane: poznaliśmy zakresy obowiązków, tryb powoływania i pracę pełnomocników w praktyce. Dalsze działania chcemy opierać na wiedzy i doświadczeniach  naszych gości. Wyczuwamy dobry klimat dla młodzieży. Czas na Starachowice oraz inne gminy i województwa – mówi Piotr Babicki, prezes Stowarzyszenia JES i członek zarządu PROM.

Zadanie „Zróbmy to Razem” Stowarzyszenie JES realizuje we współpracy ze starachowicką młodzieżą z grupy projektowej „For a better future” oraz Młodzieżowymi Radami Miast Starachowice i Wąchock. W dalszych etapach przewidziana jest kontynuacja pracy grupy roboczej oraz dwie konferencje na jesieni, z udziałem młodych przedsiębiorców i władz miejskich.