Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe Stowarzyszenia Wola Zmian

Zapraszamy do zapoznania się z naszym sprawozdaniem cząstkowym! Eventem, na którym skupiliśmy się w czerwcu był piknik "Wolski Korowód", podczas którego prezentowaliśmy nasze Stowarzyszenie, obok innych NGOsów działających na warszawskiej Woli. Odbywający się przy pięknej pogodzie piknik zbiegł się z imieninami wiceprezes Stowarzyszenia Wola Zmian- z tej okazji na mieszkańców na naszym stoisku czekał smaczny bonus- w zamian za prezent dla wiceprezes, w postaci wypełnienia ankiety nt. lokalnych problemów, kontaktów z samorządowcami, etc. 🙂 !

                      SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE

Akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013

Zadania Dostępni Samorządowcy

 1. Nazwa organizacji:

STOWARZYSZENIE WOLA ZMIAN

 1. Data przesłania sprawozdania cząstkowego:
  30.06.2013 r.
 2. Telefon kontaktowy:
  502 354 524
 3. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):
 1. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

m.st. Warszawa, Dzielnica Wola

 1. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami(instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola

 1. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu  do akcji(ankiety/ sondy/ spotkania, itd.)  :
 • wydanie oraz kolportaż wśród mieszkańców Woli gazetki „Wola Zmian” (2 tys. egzemplarzy) o problematyce samorządowej, opisującej nasze działania w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór;
 • wystawienie własnego stoiska w ramach „Wolskiego Korowodu 2013” w dniu 16 czerwca 2013 r. w Parku im. Gen. Sowińskiego, impreza pozwoliła na zaprezentowanie się naszej organizacji mieszkańcom, nasze stoisko odwiedziło ponad 600 osób, dyskutowaliśmy z mieszkańcami na temat jakości życia samorządowego w naszej dzielnicy, rozdawaliśmy poradniki obywatelskie oraz pozostałe materiały otrzymane od organizatorów akcji Masz Głos Masz Wybór, dla odwiedzających nasze stanowisko przygotowaliśmy ciepły poczęstunek;
 • przeprowadzenie sondy wśród mieszkańców na temat jakości życia samorządowego na Woli, w tym dostępności radnych dla obywateli- odebraliśmy od mieszkańców ponad 500 ankiet w tym zakresie, których wyniki w chwili obecnej analizujemy;
 • stworzenie projektu uchwały obywatelskiej w zakresie obowiązku rejestrowania obrazu i dźwięku sesji Rady Dzielnicy Wola oraz posiedzeń jej komisji;
 1. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania( uczestnicy, samorządowcy, itd.):
 •  członkowie Woli Zmian- 17 osób;
 •  mieszkańcy Woli- ok. 700 osób (ankiety, rozmowy, respondenci gazetki oraz materiałów);
 • radny dzielnicy Wola- Paweł Pawlak;
 1. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane:
 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola (organizacja Wolskiego Korowodu 2013 oraz umożliwienie Woli Zmian prezentacji działań w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór- użyczenie namiotu, stołów oraz krzeseł;
 • radny dzielnicy Wola m.st. Warszawy Paweł Pawlak;
 1. W przypadku zawiązania się „grupy roboczej” prosimy o podanie liczby osób zaangażowanych oraz określenia grupy przedstawicielskiej, np. radna, sołtyska, mieszkanka wsi, etc.
 • działanie zaplanowane na drugi etap tegorocznej edycji akcji- chcemy powołać grupę roboczą ds. opracowania zasad budżetu obywatelskiego przy Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, po spotkaniu we wrześniu na temat budżetu Woli;
 1. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty spotkania, tematu spotkania,  kto był organizatorem, ilu było mieszkańców…
 • działanie zaplanowane na drugi etap tegorocznej edycji akcji- planujemy spotkanie na koniec września 2013 r., dotyczące budżetu Woli na 2014 r., spotkanie odbędzie się w momencie gdy radni będą uchwalać zmiany w tzw. dzielnicowym załączniku do budżetu;
 1. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Zaprezentowanie się na Wolskim Korowodzie szerokiej grupie mieszkańców Woli oraz wydanie gazetki.

 1.  Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

(1-   brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1                     2                        3                      4                          5

13.  Uwagi, dodatkowe informacje:

W załączeniu:

 1. Gazetka      Wola Zmian;
 2. Ankieta;
 3. Umowa      grantodawcza (2 egz.);
 4. Kosztorys;
 5. Informacja      prasowa z Wolskiego Korowodu 2013 r.;