Pomiń menu

Budżet obywatelski oczami młodych!

Parlament Młodzieży Miasta Radomia złożył najwięcej wniosków do Budżetu obywatelskiego ze wszystkich organizacji społecznych działających w mieście!

Wszystkie powstały w ramach warsztatów pisania wniosków w radomskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – spotkania były możliwe dzięki opiece trenerskiej Fundacji Civis Polonus oraz wsparciu akcji Masz Głos, Masz Wybór. Wszystkie wnoszone projekty charakteryzują się swoją obywatelskością – powstały z poczucia jakiejś potrzeby lub braku 'czegoś’ – aż 17 przeszło przez proces weryfikacji UM. PMMR był również zaangażowany w pracę Zespołu Opiniującego wnioski, dzięki czemu młodzież na bieżąco mogła otrzymywać informacje o stanie rozpatrywania ich pomysłów.

Owocem końcowym pracy jest broszura informacyjna w skrócie przedstawiająca najważniejsze projekty:

http://issuu.com/parlamentradom/docs/budzet_obywatelski_-_broszura_infor

Zapraszamy także do obejrzenia poglądowej infografiki:
https://s3.amazonaws.com/easel.ly/all_easels/173571/walkway/image.jpg

Radom 2014
Budżet obywatelski