Pomiń menu

Do podjęcia inicjatywy lokalnej jeden krok

Od momentu zgłoszenia się do zadania Inicjatywa Lokalna członkowie Stowarzyszenia "Projekt-Europa" podejmują działania promujące jej ideę. Jednak nie o samą promocję tu chodzi, ale również o faktyczne przykłady jej realizacji. Stąd pomysł na wniosek o jej podjęcie w mieście Zamość

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie robocze członków Stowarzyszenia „Projekt-Europa” celem podjęcia ostatecznej decyzji co do podjęcia się realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Barbara Kolbus: Ostateczna decyzja zapadła po serii dyskusji, burzy mózgów, obserwacji zgłaszanych w serwisie NaprawmyTo.pl alertów przez mieszkańców. 

Jako, że może to być to pierwsze zadanie zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej w naszym mieście – mówi Agata Piłat – zdecydowaliśmy się na zadanie w ramach którego wesprzemy miejskie służby w dbałości o zieleń. Stąd nasz pomysł na nasadzenie roślinności w betonowych donicach wzdłuż ul. Piłsudskiego, które od lat stoją puste lub z uwagi na zaniedbania straszą chwastami.

Paweł Kalinowski stwierdził, iż zadanie to jest zbieżne z celami stowarzyszenia i warto się w nie zaangażować dla poprawy estetyki tej rekreacyjnej części naszego miasta.