Pomiń menu

Partycypacja drogą do sukcesu ?

Jesteśmy po spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Infrastruktury Miejskiej i Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych. Udało nam się wypracować priorytety i wspólne działania na rzecz parku, które będą zawarte w poprawnionym wniosku o inicjatywę.

Ze względu na rosnące wciąż koszty modernizacji nawierzchni i prac zwiazanych z poniemiecką hydrauliką byliśmy zmuszeni skupić się w tym roku tylko na małej infrastrukturze, którą można dowolnie montować i przekładać w późniejszych latach. Wypracowano nie tylko szereg niezbędnych prac na okres jesienno – zimowy, ale wspólne działania i projekt, który może zostać ujęty w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta.