Pomiń menu

Spotkanie dotyczące Inicjatywy Lokalnej

Wczoraj, tj. 31.07.2013r  w sali OKSiR Wisznia Mała odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat funkcjonowania Inicjatywy Lokalnej. Jesteśmy dumni, że to właśnie z naszej inicjatywy odbyło się to spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy, pani Anna Gużda z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych oraz zainteresowani tematem przedstawiciele wsi gminy Wisznia Mała.

Na spotkaniu omawiano zarówno cele i metody funkcjonowania Inicjatywy Lokalnej, jak i przedstawiano konkretne przykłady takich działań w województwie dolnośląskim. W drugiej części spotkania pani Agnieszka Nowak z ramienia urzędu gminy Wisznia Mała przedstawiła do konsultacji projekt uchwały, jaką podejmie Rada Gminy. Uczestnicy spotkania wykazali duże zainteresowanie treścią  planowanej uchwały.  Zgłoszono wiele uwag i poprawek, które spotkały się z dużym zrozumieniem przedstawicielki gminy.

Czekamy na kolejne spotkanie konsultacyjne, które wstępnie zostało zaplanowane na 22-sierpnia.

Pani Anna Gużda z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych wielokrotnie podkreślała, że jest z nami w wyjątkowej sytuacji, gdyż zawsze to ona jeździ i zaprasza na spotkania, a do naszej gminy została zaproszona. Wyraziła słowa uznania dla Grupy Inicjatywnej z Malina za chęć i determinację w działaniach.

Informacja o spotkaniu była nawet opublikowana na łamach Kuriera Trzebnickiego.