Pomiń menu

Budżet obywatelski – akcja słupszczan

Od 11 września w Słupsku można składać głosy na projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego miasta. Ze 113 zadań, komisja wybrała 49 projektów, które odpowiadały regulaminowym kryteriom (zadanie musiało mieć charakter inwestycji, szacunkowy koszt nie mógł przekroczyć 500 000 zł, musi być realizowane na terenie należącym do miasta).

Wśród 49 pozycji znalazła się i nasza  – zadanie numer 25 – Rewitalizacja parku przy ul. Powstańców Warszawskich  w tym m.in. remont infrastruktury podziemnej. Zadanie zostało wycenione na (uwaga!) 450 000 zł. Jest to ciekawe, szczególnie, że park jest bardzo zdegradowany. Przygotowując wniosek inicjatywy wszystkie wymagane prace w parku wyceniono na 1,3 mln zł. Druga propozycja dotyczyła remontu krótkiego odcinka nawierzchni ulicy pozostającej w sąsiedztwie parku wraz z uwzględnieniem przebudowy infrastruktury podziemnej tj. sieci kanalizacji ogólnospławanej i deszczowej. Projekt ten nie został zakwalifikowany w związku ze zbyt dużymi kosztami inwestycji (1 300 000 zł).

CAM00366Aby zadanie zostało wpisane do budżetu miasta na rok 2014 musi zdobyć najwięcej głosów. W związku z tym ekipa naszych wolontariuszy w ubiegłą sobotę zorganizowała akcję zbierania podpisów. Na specjalnie przygotowanych kartach mieszkańcy mogli oddać swój głos na zadanie i przyczynić się do kolejnych zmian. W zamian za oddany głos słupszczanie dostali Narzędziownik Obywatelski i Kartę Praw Mieszkańca, aby zainspirować ich do kolejnych działań. Bardzo cieszy nas duże zainteresowanie mieszkańców tą sprawą i ich zaangażowanie w zmianę swojego otoczenia. Jaki będzie efekt? Tego dowiemy się po 20.09.2013 r.

Więcej informacji o budżecie obywatelskim Słupska : http://www.slupsk.pl/aktualnosci/12710.html

Tymczasem w piątek 20.09 odbędzie się pierwsze spotkanie w sprawie partnerstwa lokalnego na rzecz ożywiania Podgrodzia. Porozmawiamy o potrzebach, możliwościach, o tym co już zrobiliśmy i o tym co zrobić możemy w najbliższym czasie. Wrzesień to również czas nowych perspektyw finansowych, które mogą przybliżyć nam cel.