Pomiń menu

Jest odpowiedź na piśmie!

Stowarzyszenie "Projekt-Europa" w Zamościu złożyło do Prezydenta Miasta Zamość wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Długo nie musiało czekać na odpowiedź.

W dniu 26 września br. Stowarzyszenie  „Projekt-Europa” otrzymało pisemną odpowiedź na wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, którego celem jest obsadzenie kwiatami 15 donic znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie starego miasta (obecnie donice są zaniedbane i nie przynoszą chluby miastu). Odpowiedź jest pozytywna. Skan pisma znajduje się poniżej.

skan