Pomiń menu

Kolejne kroki naszych działań w ramach skutecznego podjęcia inicjatywy lokalnej

Stowarzyszenie "Projekt-Europa" w imieniu mieszkańców zwróciło się do Miasta Zamość z propozycją obsadzenia kwiatami pustych donic wzdłuż ulicy Piłsudskiego w ramach inicjatywy lokalnej.

W dniu dzisiejszym (9.09.2013) prezes stowarzyszenia – Barbara Kolbus – spotkała się z miejskim architektem zieleni. Spotkanie było bardzo owocne.

Pomysł obsadzenia od dłuższego czasu pustych betonowych donic rozchodnikiem olbrzymim spodobał się panu Kicińskiemu, który odpowiada w naszym mieście za właściwy dobór i sposób rozmieszczenia roślinności. – mówi prezes Barbara Kolbus – Po analizie naszej propozycji, rozmowie ze mną i wysłuchaniu motywów, które nami powodują, poinformował mnie iż wyda pozytywną opinię nt. naszego wniosku.

Inicjatywa złożona przez Stowarzyszenie „Projekt-Europa” ma szansę realizacji zgodnie z harmonogramem, czyli w kwietniu przyszłego roku. Z całą pewnością podniesie estetykę tej części miasta, co będzie korzystne dla mieszkańców oraz odwiedzających Zamość turystów.