Pomiń menu

Partnerstwo Lokalne – spotkanie pierwsze

Po intensywnym okresie wakacyjnym przyszedł czas na kolejne działania, tym razem w partnerstwie. W ubiegły piątek, tj. 20.09 w godzinach południowych odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych, instytucji kultury, placówek oświatowych, które mają swoją siedzibę koło parku Powstańców.

W spotkaniu uczestniczyło 9 organizacji, które chcą podjąć wspólne działania i ożywić przestrzeń Podgrodzia. Omówione zostały działania związane z inicjatywą lokalną, planowane przedsięwzięcia oraz wspólne cele.  Okazuje się, że jednostki organizują wiele przedsięwzięć o tematyce kulturalnej, obywatelskiej i edukacyjnej , lecz nie komunikowały się ze sobą, aby je wypromować, pozyskać uczestników. Pracując wspólnie nad komunikacją i tworząc nowy kanał możemy osiągnąć lepsze wskaźniki  realizowanych już działań jednostek jak i nowych, wspólnych przedsięwzięć.

W ramach partnerstwa lokalnego:

– zostanie podpisana umowa podczas Słupskich Dni Gospodarki;
– do końca roku 2013 odbędą się przedsięwzięcia plenerowe takie jak: Streetart: ocieplamy park na zimę, Słupskie Dziady, Mikołajki, Jasełka;
– 18.10 z inicjatywy Wydziału Rozwoju i Inwestycji Miasta Słupska zainspirowanych działaniami na rzecz rewitalizacji parku odbędą się wykłady i warsztaty z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju dotyczące przestrzeni miejskiej;

W kolejnym roku planujemy stworzenie wspólnego kalendarza imprez oraz uruchomienie działalności Domu Sąsiedzkiego przy parku i wiele, wiele innych działań służących ożywieniu Podgrodzia.