Pomiń menu

Tydzień sołecki już za nami.

Od 2 do 6 września w Gminie Płużnica trwał tzw. Tydzień sołecki. W tym czasie w każdym z 19 sołectw odbyły się zebrania.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy poszczególnych wsi, władze gminy oraz przedstawiciele MRG. Spotkania poświęcone były funduszowi sołeckiemu. Podczas spotkań członkowie młodzieżowej rady zapoznali zebranych z wynikami badań, które przeprowadzili wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy na temat wydatkowania pieniędzy z funduszu. W większości sołectw wydzielono pieniądze na pokrycie potrzeb młodzieży. Jesteśmy na etapie porównywania wyników naszych badań jakie wcześniej przeprowadziliśmy z decyzjami jakie zapadły na spotkaniach. W najbliższym czasie poinformujemy, na które propozycje mieszkańców zostały przydzielone fundusze.FS B FS BB FS N FS O FS P