Pomiń menu

Drugie spotkanie dot. szlaku „Od Umląga do Wadąga”.

W środę 23 października 2013 r. odbyło się już drugie spotkanie w sprawie opracowania trasy rowerowo-pieszej, która ma przebiegać przez teren trzech gmin – Barczewo, Dywity, Purda. Być może do tego grona dołączy także gmina Olsztyn i powstanie szlak „Od Umląga do Wadąga”.

Pierwotnie szlak miał przebiegać tylko przez teren gminy Barczewo. Jednak pomysłodawcy szlaku, sołtys Wójtowa oraz stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”, przekonali do tego pomysłu także sąsiednie gminy: Dywity i Purda. Jerzy Laskowski, wójt gminy Purda, jak najbardziej jest przychylny temu pomysłowi, choć odcinek szlaku w gminie Purda dotyczy tylko małego fragmentu szlaku od Silic po Klebark Wielki. I dalej do Bogdan, które są już na terenie gminy Barczewo. W spotkaniu wziął udział także Julian Wojgieniec z gminy Dywity, która także chce się włączyć do tego jakże ciekawego przedsięwzięcia. Jako gospodarz gminę Barczewo reprezentował Burmistrz Lech Nitkowski. Wszystko niestety rozbija się o pieniądze, które najprawdopodobniej będą pozyskane ze środków Unii Europejskiej. Jednak uparci pomysłodawcy nie dają za wygraną i dążą do utworzenia choćby minimalnej długości szlaku, który w przyszłości będzie można sukcesywnie rozbudowywać i przedłużać. Na spotkaniu padł także pomysł utworzenia pętli w ramach danej miejscowości przez którą przebiega szlak. Organizatorzy mają także zaprosić gminę Olsztyn, na której terenie szlak mógłby rozpoczynać – na terenie Lasu Miejskiego i przebiegać poprzez: Zalbki, Nikielkowo, Wójtowo, Kaplityny, Bogdany, Silice, Klebark Wielki, Ostrzeszewo i wracać do Olsztyna. Liderem tego przedsięwzięcia będzie gmina Barczewo, przez teren której przebiega zdecydowana większość trasy. Sam szlak ma jak najmniej ingerować w środowisko, a pokazywać jego piękno i ciekawe miejsca których nie brakuje wokół nas choć nie zawsze o tym wiemy. Organizatorzy postanowili także skorzystać z doświadczeń utworzenia podobnego szlaku, który powstał w gminie Nidzica.