Pomiń menu

Formularz uwag do projektu uchwały o inicjatywie lokalnej dostarczony do urzędu gminy

Zgodnie z ogłoszonymi na stronie internetowej Starego Miasta www.Stare-Miasto.pl konsultacjami społecznymi ws. projektu Uchwały Rady Gminy Stare Miasto w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w dniu 9.10.2013r. przewodnicząca Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich dostarczyła wypełniony, proponowanymi przez stowarzyszenie poprawkami, formularz uwag do urzędu gminy w Starym Mieście. Pozdrawiamy Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto