Pomiń menu

Fundusz sołecki na 2014 rok

We wrześniu we wszystkich sołectwach na terenie gminy Płużnica odbyły się zebrania sołeckie. Podjęte uchwały zostały przekazane do Urzędu Gminy.

Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica uczestniczyła w spotkaniach sołeckich, na których prezentowała propozycje młodzieży oraz mieszkańców na przeznaczenie pieniędzy z funduszu. Wśród propozycji młodzieży najczęściej pojawiło się zapotrzebowanie na sprzęt sportowy, remont i doposażenie istniejących świetlic oraz organizacja imprezy dla dzieci i młodzieży. Starsi mieszkańcy gminy skupili się na poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa np. naprawa parkingów, doposażenie wsi w kosze na śmieci, remont istniejących placów zabaw dla dzieci oraz świetlic. W każdym sołectwie wydzielono pieniądze na potrzeby młodzieży.