Pomiń menu

Fundusze sołeckie i propozycje budżetowe na 2014 r.

Wrzesień to miesiąc pracowity dla wszystkich aktywnych mieszkańców gminy Stare Miasto. We wszystkich sołectwach naszej gminy odbyły się zebrania wiejskie. Jak co roku mieszkańcy mogli zadecydować na co przeznaczyć środki funduszu sołeckiego.

Były różne propozycje. Po długich dyskusjach dochodzono do porozumienia. Można było podjąć uchwały o funduszu sołeckim na 2014r. Przegłosowane propozycje musiały być zgodne z zadaniami własnymi Gminy wynikającymi z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Ich efektem będzie poprawa warunków życia mieszkańców. Przedsięwzięcia muszą być zgodne z zadaniami wskazanymi w Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto.
Podczas zebrania mieszkańcy podawali również propozycje do budżetu gminy na 2014r.
Sołtysi do końca września dostarczyli do Urzędu Gminy podjęte uchwały o funduszu sołeckim na 2014r. oraz propozycje do budżetu gminy na 2014r.
Pozdrawiamy
Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto