Pomiń menu

W gminie Stare Miasto kolejne konsultacje

Na stronie internetowej www.stare-miasto.pl pojawiła się informacja o konsultacjach w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014". W rozdziale IV zakres przedmiotowy i formy współpracy punkt 2 podpunkt 2) jest mowa o inicjatywie lokalnej!

Poniżej publikujemy projekt załącznika do uchwały.
Pozdrawiamy
Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto
Projekt programu