Pomiń menu

Inicjatywa uchwałodawcza w Mielcu

Grupa Inicjatyw Mieszkańców Mielca kończy zbieranie podpisów pod wnioskiem związanym z „Inicjatywą uchwałodawczą”. Mieszkańcy, który do tej pory podpisali się pod wnioskiem zdecydowanie go popierają. Niebawem wniosek trafi do Biura Rady Miejskiej Mielca. Znane jest już oficjalne stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej, o które zapytali członkowie Grupy. Odpowiedź nie jest taka jakiej spodziewali się. Może Rada rozpatrzy ten wniosek pozytywnie i w statucie Gminy pojawi się zapis umożliwiający co najmniej 100 mieszkańcom zgłaszać projekty uchwał.