Pomiń menu

Jeszcze możesz się podpisać w Mielcu

W Mielcu podczas spotkania organizowanego z okazji rocznicy wyborów samorządowych w Polsce będą zbierane podpisy pod Inicjatywą uchwałodawczą, za którą wnioskuje Grupa Inicjatyw Mieszkańców Mielca. Spotkanie zorganizowane przez radnego powiatu Andrzeja Osnowskiego odbędzie się 21 listopada o godz. 17 w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B. W związku z pretekstem spotkania, jakim jest najważniejszy przywilej w kraju demokratycznym – PRAWO GŁOSU, mamy nadzieję że będzie to także okazja do szerszej dyskusji na temat demokracji.

Grupa Inicjatyw Mieszkańców Mielca zwróci się do Rady Miasta z wnioskiem, aby w statucie Gminy Miejskiej Mielec znalazł się zapis, dający, także mieszkańcom, możliwość zgłaszania projektów uchwał, przy zebraniu dla nich co najmniej 100 popierających podpisów mieszkańców. Do tej pory taką możliwość mają radni i Prezydent miasta.

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców to nic innego jak usankcjonowane prawnie proponowanie rozwiązań dotyczących prawa miejscowego. Propozycje te dotyczyć mogą większości obszarów funkcjonowania gminy: strategicznych – np. wieloletnich inwestycji lub kierunku rozwoju obszaru, ale i szczegółowych, np. gospodarowania odpadami, opłat za parkowanie, czy honorowego obywatelstwa miejscowości. Inicjatywa nie jest narzędziem konfliktogennym; często im zapobiega. Ułatwia też pracę samym radnym, którzy dostają od miejskie mieszkańców gotowe lub prawie gotowe projekty uchwał. Nie wymusza na radzie przyjęcia wnioskowanych rozwiązań, a jedynie je proponuje – pobudza do współpracy. – Inicjatywa jest świadectwem szacunku władz lokalnych do mieszkańców. Dowodem na to, że ważne są potrzeby i kompetencje obywateli – podkreśla Joanna Załuska. Brak inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców zwykle nie wynika ze złej woli. Władze czasami obawiają się wprowadzać ją do statutu ponieważ w polskim prawie nie ma przepisów mówiących wprost, jak to zrobić. Jak podkreśla prof. Hubert Izdebski, specjalista prawa administracyjnego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego. – Brak ustawowego uregulowania pewnej kwestii ustrojowej (milczenie ustawodawcy) nie oznacza generalnie zakazu wypowiadania się na ten temat w statucie. Zdaniem prawnika, nie ma więc przeszkód, by gminy inicjatywę wprowadzały, w dużej mierze samodzielnie kształtując szczegółowe jej uregulowania – wszak są samorządami i cieszą się autonomią.

W każdym z województw Fundacja im. S Batorego monitorowała 15 gmin: 9 wiejskich, 3 wiejsko-miejskie i 3 miejskie CZY DOPUSZCZA SIĘ INICJATYWĘ?

dolnośląskie TAK 3 /NIE 12

kujawsko-pomorskie 0/ 15

lubelskie 1/ 14

lubuskie 6/ 9

łódzkie 0/ 15

małopolskie 3/ 12

mazowieckie 0/ 15

opolskie 2/ 13

podkarpackie 2/ 12 /BRAK INF 1

podlaskie 0/ 15

pomorskie 4/ 11

śląskie 1/ 14

świętokrzyskie 0/ 15

warmińsko-mazurskie 3/ 12

wielkopolskie 2/ 13

zachodniopomorskie 0/ 15