Pomiń menu

Kawa została wypita

Stowarzyszenie "Projekt-Europa" naprawia Zamość i aktywizuje do tego samego jego mieszkańców. W sobotę w Zamościu odbyło się spotkanie poświęcone serwisowi NaprawmyTo.pl, inicjatywie lokalnej oraz inicjatywie uchwałodawczej.

Spotkanie poświęcone było idei serwisu NaprawmyTo, który działa w Zamościu już od maja 2012 roku. W czasie spotkania Barbara Kolbus, prezes Stowarzyszenia „Projekt-Europa”, a zarazem Latarnik Polski Cyfrowej zaprezentowała funkcjonalność serwisu oraz możliwości jakie daje on mieszkańcom.

Podczas spotkania jeden z jego uczestników pokusił się o samodzielne dodanie alertu do serwisu na temat niedziałającego miejskiego hotspotu HS 25. Z kolei inna z uczestniczek oznaczyła na mapie przystanek, gdzie stale zrywany jest rozkład jazdy autobusów.

W czasie przeglądania zgłoszonych alertów wywiązała się ciekawa dyskusja na temat estetyki reklam i tablic informacyjnych umieszczanych na budynkach i płotach miasta.

Na koniec spotkania zostały poruszone przez członków stowarzyszenia dwie ważne kwestie, mianowicie kwestia podejmowania inicjatywy lokalnej oraz inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Zamościa. Tego dnia zainicjowane zostało przez członków stowarzyszenia zbieranie podpisów pod petycją do Przewodniczącego Rady Miasta co do dokonania zmian w statucie, aby dać możliwość Zamościanom przygotowywania własnych projektów uchwał.

Niewątpliwą wartością dodaną spotkania jest wiersz napisany przez pana Józefa Rybaka, jednego z uczestników spotkania:

Naprawmy To…

Powstała czyniąca dobro grupa

Skupiająca na pozór wszystkich

Którym zależy uczynić z tego

Swoją domenę spraw tak bliskich

 

Naprawmy to bez względu na to

Czy coś zostało dokonane fizycznie

Także umyślnie lub bezmyślnie

Ale potrzebuje naprawy bardzo szybko

 

Powodów składających się na to jest licznie

Że nie można obok przejść bezczynnie

Choćby dlatego by wokoło było ślicznie

Lub tylko dla nas mieszkańców bezpiecznie

 

Do zaangażowania się w to

Potrzebne są siły faktyczne

Znające estetykę praktycznie

Też na branie w tym ochoczo

 

Pomysłów w działalności nie braknie

Ponieważ stale prawie coś się psuje

Dokonują to siły przyrody czy ludzkie

Spadają na nas całkowicie bezwiednie

/10.11.2013 r./

P1040603 P1040604 P1040605 P1040607