Pomiń menu

Kolejne- już trzecie spotkanie w sprawie szlaku „Od Umląga do Wadąga”.

We wtorek 26.11.2013 odbyło się III spotkanie w sprawie szlaku o roboczej nazwie "Od Umlaga do Wadąga".

Na spotkanie przybyli przedstawiciele: Lasu Miejskiego m.Olsztyna Marcin Szwed, Nadleśnictwa Olsztyńskiego Wojciech Abramczyk i Daria Ryzmar-Przygoda, Oficer Rowerowy m. Olsztyn Mirosław Arczak oraz stała grupa zaangażowana w tworzenie szlaku: Burmistrz Miasta Barczewa Lech Jan Nitkowski, Wójt Gminy Purda Jerzy Laskowski, Specjalista ds pozyskiwania Funduszy Unijnych Jakub Żywicki, Wiadomości Barczewskie Grzegorz Gawrylczyk, Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” Beata Jakubiak, Sołtys Wójtowa Adam Perczyński.

Nowo przybyłym przedstawiono koncepcję szlaku, proponowany przebieg oraz relację z przeprowadzonych już wizji lokalnych. Gościom pomysł przypadł do gustu, potwierdzili chęć udziału w projekcie oraz zaproponowali pomoc ze swojej strony.
Dyskusja była burzliwa, każdy przedstawiał swoje pomysły, każdy przeciągał nitkę w swoim kierunku i ustalono iż wyjazd z podstawowego szlaku naszej „Nitki Warmińskiej” z miejscowości Zalbki w kierunku miasta Olsztyn odbędzie się ul. Wiosenną w kierunku Szpitala Pulmonologicznego tam połączony zostanie z już wytyczonymi szlakami na terenie Lasów. Którędy trasa ma przebiegać przez Olsztyn sprawdzi w najbliższych dniach Oficer Rowerowy Mirosław Arczak, wyjazd z miasta miałby nastąpić z ulicy Bajkowej w kierunku gminy Purda, tam trasa zostanie sprawdzona przez Nadleśniczego Pana Abramczyka oraz Wójta Purdy Pana Laskowskiego, a następnie połączona zostanie z miejscowością na terenie Gminy Barczewo- Bogdany i dalej przebiegać będzie już nam znanymi drogami.Pozostała trasa została potwierdzona jako możliwa do dopuszczenia do ruchu pieszo-rowerowego.
Stwierdzono,że oznakowanie szlaku zostanie przyjęte jednakowe dla całego szlaku i na terenie miasta i powiatu. W związku z tym, ze w ostatnim okresie były wytyczane i organizowane szlaki na terenie miasta i maja już gotowe projekty oznaczeń tras to przyjmiemy te wzory na nasz szlak. Tu trzeba się postarać o finanse na tabliczki, mapki i malowanie oznaczeń.
W trakcie spotkania ukazały się marzenia o profesjonalizacji szlaku, wiatach, paszportach dla turystów którzy zdobywać będą poszczególne stacje przystankowe itd itp. Szlak ma na pewno charakter rozwojowy i przyczyni sie do uatrakcyjnienia naszego regionu zarówno dla mieszkańców jaki i dla przyjezdnych.

Ustalono, ze przedstawiciele przejada się proponowaną trasą, oznaczą GPS-em na mapie, sprawdza warunki na terenie leśnym i miejskim oraz przedstawia wyniki na następnym spotkaniu.