Pomiń menu

N0WE MIASTO NAD PILICĄ – WNIOSEK I PETYCJA GOTOWE

Przygotowania do przekazania wniosku i petycji na finiszu.

Nowomiejska nieformalna grupa oddolnych inicjatyw obywatelskich po indywidualnych spotkaniach, w dniach 8 i 9 listopada przeprowadziła akcję informacyjną dotyczącą inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. W piątek zaprosiliśmy mieszkańców do świetlicy w bl. 117 na Osiedlu Wojskowym a w sobotę wyszliśmy do nich na pl. Armii Krajowej w Nowym Mieście nad Pilicą. Rozdaliśmy wiele materiałów informacyjnych dostarczonych przez organizatorów akcji. Odpowiedzieliśmy na wiele pytań. Zebraliśmy kilkadziesiąt podpisów pod petycją. Podpisów byłoby więcej gdyby wszyscy nosili przy sobie dowód osobisty. W najbliższych dniach złożymy wniosek i petycję z podpisami na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilica. Podpisy pod petycją składać jeszcze można w sklepie DJ COMP przy ulicy Szerokiej 16.
Koordynator działania M. K. Dziedzic