Pomiń menu

NaprawmyTo! odwiedza szkoły

Młodzież to nie tylko chuligani, młodzież to też porządni obywatele naszego państwa, którzy chcą dbać o nie.

Mimo, że zadanie NaprawmyTo realizowane było w roku 2012 to obecnie w wielu miastach jest kontynuowane, m.in. w Zamościu. Promocja serwisu wśród mieszkańców nie ustaje. Członkowie Stowarzyszenia „Projekt-Europa” prezentują to obywatelskie narzędzie przy każdej nadarzającej się okazji. Wynikiem tych działań było zaproszenie pani prezes Barbary Kolbus do jednej z zamojskich szkół celem edukacji młodzieży z zakresu Karty Praw Mieszkańca oraz możliwości posługiwania się wspomnianym serwisem.

– Podczas zajęć młodzież z III klasy Gimnazjum nr 2 w Zamościu przedstawiała graficznie przestrzeń ją otaczającą oraz nanosiła swoje propozycje na tak przygotowane mapy. Ponadto w głosowaniu demokratycznym dzieciaki podejmowały decyzje o kolejności zaspokajania ich najważniejszych potrzeb. – informuje Barbara Kolbus – Jedna z uczennic podczas zajęć dodała również alert do serwisu pokazując klasie, że nie jest to takie trudne.

W trakcie spotkania została zaprezentowana także idea podejmowania inicjatywy lokalnej i jej dobre przykłady.

Zajęcia odbyły się 14 listopada.

Fotogaleria znajduje się tutaj.