Pomiń menu

Papierowe interwencje

Czekając na odpowiedź komisji ds. wspierania inicjatyw lokalnych dotyczącą szczegółowej oceny odrzuconego wniosku złożyliśmy pismo do Prezydenta Miasta.

Pismo dotyczyło zmian w uchwale Rady Miejskiej dot. inicjatywy lokalnej. Postawa komisji i brak wiedzy dotyczącej przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym  (potwierdzona pismami od komisji) zainspirowała nas do wprowadzenia zmian.
Według nas w skład słupskiego zespołu powinni wchodzić również specjaliści, np. przedstawiciele Zarządu Infrastruktury Miejskiej, którzy mają bardzo duże doświadczenie związane z realizacją tego typu zadań. Zadania te stanowią ok. 85% wszystkich złożonych do tej pory.  Doświadczenie pozwalające realnie ocenić kosztorys zadania i jego realizację jest bardzo wskazane. Warto dodać, że zgodnie z uchwałą inicjatywy lokalne realizowane są na terenie należącym do miasta – więc łatwo się domyślić, że zadania te bez porozumienia z ZIM nie będą realizowane.  (Pismo: Prezydent IL  )

Kilka miesięcy temu dostaliśmy również odpowiedź na nasze pismo ze wspomnianego wyżej Zarządu Infrastruktury Miejskiej dotyczące firm sprzątających teren parku, ich harmonogramu pracy i organu odpowiedzialnego za czystość kloszy oświetleniowych. ( Pismo:Page0001ZIM) Odpowiedź została udzielona szybko, wszelkie nieudogodnienia i problemy zostały usunięte – mieszkańcy od tej pory sprawdzają czy firmy wykonują należycie swoje obowiązki.
Natomiast pojawił się kolejny problem, który będziemy wspólnie próbowali rozwiązać – gałęzie wchodzące do mieszkań. Interweniowaliśmy już w tej sprawie kilkakrotnie, niestety okazuje się, że gałęzie należą do pomników przyrody. A co za tym idzie wymagana jest zgoda w formie uchwały Rady Miejskiej. Ciekawi jesteśmy ile jeszcze trzeba będzie poczekać i na przycięcie gałęzi i na uchwałę ws. budżetu na 2014 rok a co za tym idzie zadań w ramach budżetu obywatelskiego.