Pomiń menu

Płużnica na rzecz Inicjatywy Uchwałodawczej.

Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica kontynuuje zadanie  Inicjatywa uchwałodawcza. Celem tego zadania jest wpisanie do statutu zasad składania projektu uchwał przez mieszkańców gminy.

W statucie gminy Płużnica jest zapis, że mieszkańcy mogą poprosić radnego aby wystąpił z wnioskiem. Młodzi radni chcą aby pojawił się zapis umożliwiający wszystkim mieszkańcom składania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Dlatego młodzież rozpoczęła kampanię informującą. Rozwieszono plakaty w niektórych wsiach na temat obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Poza tym przedstawiciele młodzieżowej rady będą zbierać podpisy od mieszkańców gminy, którzy poprą akcję. Następnie MRGP złoży wniosek do UG z prośbą o wpisanie do statutu zasad składania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wraz z podpisaną petycją przez mieszkańców.