Pomiń menu

Będą zmiany w uchwale o IL

Dzisiaj otrzymaliśmy odpowiedź w sprawie naszej propozycji o zmiany w uchwale Rady Miejskiej dotyczącej Inicjatywy Lokalnej.

Zwróciliśmy uwagę przede wszystkim na  wnioski związane z infrastrukturą. W odpowiedzi, którą otrzymaliśmy można przeczytać, że:

  • do zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych zostaną powołani dodatkowo pracownicy Wydziału Rozwoju i Inwestycji Miasta Słupska, jako osoby posiadające doświadczenie z zakresu realizacji działań infrastrukturalnych (znają realia, możliwości i przede wszystkim są w  stanie oszacować koszty realizacji poszczególnych etapów)
  • komisja konkursowa będzie wspierana przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej i PGM, jako specjaliści będą służyć głosem doradczym
  • wszelkie zadania związane z infrastrukturą będą przekazywane wraz z wysokością środków do realizacji przez wspomniany wyżej ZIM i PGM, aby zapewnić należyte wykonanie zaplanowanych zadań (w końcu i tak realizowane są na terenach będących w zarządzaniu tych jednostek)- będą zmiany w zakresie oceniania wniosków 😉

Nasze zmagania i potknięcie przy wniosku o Inicjatywę Lokalną traktujemy jako cenną lekcję, która umożliwiła zmiany.