Pomiń menu

Dostępni Samorządowcy wciąż w Puławach

Formularz sprawozdania

1. Nazwa organizacji: UKS Bursa-Puławy
2. Data przesłania sprawozdania końcowego: 13.12.2013
3. Telefon kontaktowy: 81 458 61 85
4. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail): Anna Maj, 691 750 222
5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Miasto Puławy
6. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje)
Rada Miasta Puławy
Uczniowski Klub Sportowy Bursa – Puławy
Młodzieżowa Rada Miasta
Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
PTTK
Związek Harcerstwa Polskiego
Uniwersytet Trzeciego Wieku

7. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o opisanie wszystkich działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu do akcji( ankiety/ sondy/ spotkania, itd.)
Majówka Rodzinna
W rajdzie pieszym pod hasłem „Majówka Rodzinna”, który odbył się 28 maja 2013 roku uczestniczyło ponad 150 osób. Mieszkańcom Puław towarzyszyli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika oraz Radni Rady Miasta Puławy i pracownicy Urzędu Miasta. Uczestnicy przeszli trasą „Niebieskiego szlaku” oraz szlaku „Między mostami” pod opieką przewodników Koła Przewodników Terenowych im. Książąt Czartoryskich przy Oddziale PTTK w Puławach. Dodatkową atrakcją wydarzenia był występ lalkarzy z teatru „Pinezka” z Gdańska.
Dzień Dziecka
1 czerwca 2013 r. w godzinach 10.00-14.00 całe rodziny puławskie zaproszone zostały na Skwer Niepodległości na piknik z okazji Dnia Dziecka. Przygotowano wiele atrakcji: taniec, teatr, animacje, zielony kącik, malowanie twarzy, kuglarze, wspólne gotowanie, warsztaty makramy oraz wiele radości i szaleństwa w towarzystwie Myszki Miki i nie tylko. Na miejscu można było skorzystać z darmowych badań przesiewowych dla dzieci i dorosłych z incydentem neurologicznym, prowadzonych przez pracowników BIO-RELAKSu. Jak się okazało, szczególną niespodzianką dla dzieci okazał się koszyk z cukierkami, który przyniósł dla najmłodszych puławian sam pan Prezydent Janusz Grobel. Kolejną niespodzianką dla dzieci było czytanie im bajek przez panią Wiceprezydent, Radnych i pracowników Urzędu. Po raz kolejny puławscy samorządowcy pokazali, że są dostępni dla mieszkańców, także poza budynkiem Urzędu.
Święto samorządu świętem dzieci
20 czerwca 2013 roku z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miasta Puławy Zbigniewa Śliwińskiego zorganizowane zostało Święto Samorządu i Dzieci w Puławach. Na zmodernizowanym miejskim stadionie wszyscy rywalizowali w wielu zabawnych konkurencjach sportowych. Do zabawy zaproszeni zostali uczniowie puławskich szkół podstawowych, radni Młodzieżowej Rady Miasta, radni Rady Miasta Puławy i urzędnicy miejscy. Zabawy było co nie miara, bo w piękny upalny dzień okazało się, że radni i urzędnicy to nie ubrani w garnitury ponuracy, ale to ludzie, którzy wcale nie zapomnieli co to znaczy zdrowo się bawić. Były więc wyścigi z jajkiem, z woreczkiem na głowach, przeciąganie liny, skoki na skakance i inne zabawne konkurencje. Nikt nie miał żadnych forów – ani dzieci ani dorośli – przecież jesteśmy jednym samorządem. A na koniec dla wszystkich słodycze.
Festyn Rodzinny
28 czerwca na boisku przy ul. Wólka Profecka odbył się Festyn Rodzinny, do udziału w którym zaproszona została cała społeczność lokalna, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, Policji i Radni Rady Miasta Puławy. W programie warsztat plastyczny, karaoke, makijaż dziecięcy, dmuchany plac zabaw, portrety rodzinne, konkursy sportowe, gry i zabawy.
Konkurs o Św. Bracie Albercie – Patronie Puław
W 14 rocznicę nadania Puławom Patrona zorganizowany został z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miasta Puławy – Zbigniewa Śliwińskiego XIII Konkurs Wiedzy o Życiu Św. Brata Alberta. W konkursie wzięło udział 81 osób z 11 puławskich szkół. W organizację tego konkursu zaangażowali się Radni Rady Miasta Puławy – Ignacy Czeżyk, Sławomir Seredyn i Bożena Krygier oraz Radni Młodzieżowej Rady Miasta Puławy.
Zadaniem Radnych była praca w komisji konkursowej i sprawdzenie wiedzy uczestników o Patronie. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas sesji Młodzieżowej Rady Miasta 12 grudnia 2013 roku.
Samorządowy Św. Mikołaj
6 grudnia Św. Mikołaj odwiedził puławskie dzieci ze Żłobka i Przedszkola. Zaprosił go Przewodniczący Rady Miasta Puławy Zbigniew Śliwiński. W rolę Świętego wcielił się Radny Stefan Śliwczyński, któremu towarzyszyły śnieżynki – Radne oraz pracownicy Urzędu. Dzieci ze Żłobka i Przedszkola nr 5 zgotowały Mikołajowi i Jego Śnieżynkom bardzo ciepłe przyjęcie. Przygotowały piosenki i wiersze. Mikołaj przywiózł ze sobą słodkie podarunki dla każdego malucha.
Radni pomagali także ciężko pracując w czerwonych czapkach w zagrodzie Św. Mikołaja i jego reniferów w piątkowe popołudnie.
8. Ilość osób było zaangażowanych w realizację zadania(uczestnicy, samorządowcy, itd.).
Ogółem w opisanych działaniach wzięło udział ponad 1700 osób.
9. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Państwa działania i były w nie zaangażowane.
Prezydent Miasta Puławy – Janusz Grobel,
Wiceprezydent Miasta – Ewa Wójcik,
Przewodniczący Rady Miasta Puławy – Zbigniew Śliwiński,
Radni Rady Miasta Puławy,
Pracownicy Urzędu Miasta Puławy,
Dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

10. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty spotkania, tematu spotkania, kto był organizatorem, ilu było mieszkańców oraz kto moderował to spotkanie
Dotychczas realizowane cyklicznie spotkania Prezydenta z mieszkańcami, które odbywały się w ramach realizacji zadań akcji Masz Głos Masz Wybór w poprzednich latach w tym roku obrało formę otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbyło się 13 czerwca 2013 roku i poświęcone było budżetowi obywatelskiemu. Spotkanie moderował pracownik Urzędu Miasta.
Odbyło się także kolejne z cyklu jesiennych spotkań z Prezydentem Miasta Puławy – spotkanie ze społecznością Uniwersytetu Trzeciego Wieku 5 grudnia 2013 r. Spotkanie prowadzili i moderowali członkowie Rady Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu.
11. Promocja działań. W jaki sposób informowaliście o swoich działaniach lokalną społeczność, np.: prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne (jakie)?
Wykorzystaliśmy wiele dostępnych form promocji naszych działań. Przede wszystkim korzystaliśmy z miejskiej strony internetowej, która jest dość popularnym narzędziem komunikacji i obserwujemy duże zainteresowanie zamieszczanymi tam informacjami. Ponadto na wszystkie imprezy i spotkania zapraszaliśmy przedstawicieli mediów. Nie bez znaczenia był także marketing szeptany, z którego każdorazowo korzystaliśmy. Na spotkania z Prezydentem Miasta były także drukowane plakaty. Ściśle współpracowała z nami także lokalna telewizja kablowa oraz portale internetowe.

Wskażcie miejsca publikacji informacji o Waszych działaniach.
Wklejcie linki lub prześlijcie materiały na adres: [email protected]

http://www.um.pulawy.pl/artykul/5393_4810.html
http://www.um.pulawy.pl/artykul/5363_4809.html
http://www.um.pulawy.pl/artykul/5363_4569.html
http://www.um.pulawy.pl/artykul/5363_4670.html
http://www.mops.pulawy.pl/aktualnosci.htm,pl,2_76
http://www.mops.pulawy.pl/majowka_rodzinna.htm,pl,2_58_294
http://www.mmpulawy.pl/szukaj/tresc/bud%C5%BCet%20obywatelski
http://www.mmpulawy.pl/artykul/budzet-obywatelski-w-pulawach-1-mln-zl-na-inwestycje-w-osiedlach
http://www.mmpulawy.pl/blog/platforma-dla-pulaw/pulawianie-sa-wasze-pieniadze-zadecydujcie-na-co-je-wydac
http://domchemika.pl/program,2013,06,01,dzien-dziecka-piknik-rodzinny-na-skwerze-niepodleglosci.html
http://domchemika.pl/fotogaleria,piknik-rodzinny-z-okazji-dnia-dziecka-1-czerwca-2013.html12. W jaki sposób zrealizowali Państwo zadanie Dostępni Samorządowcy? (dotyczy uczestnika, który realizował to zadanie)
(Które z proponowanych rozwiązań wykorzystali Państwo w swojej gminie: Imienna skrytka pocztowa w Urzędzie Gminy, Dyżury radnych, Chat z samorządowcami, Ujednolicony imienny adres mailowy, E-Formularz, transmisja on- line, retransmisja, relacja, reportaże w prasie lokalnej, audycje radiowe, inne. Prosimy o szczegółowe opisanie realizacji zadania).
W realizacji zadania wykorzystywaliśmy funkcjonujące już w naszym Urzędzie od dawna dyżury radnych, ujednolicony imienny adres mailowy, transmisja on- line z sesji Rady Miasta, reportaże w prasie lokalnej, audycje radiowe, konferencje prasowe.

13. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadań w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Duże zaangażowanie w realizację tego zadania pokazuje, że dla wielu radnych bezpośredni kontakt z wyborcami jest ogromną wartością. Przestrzeń i warunki pozbawione biurka i garnituru ułatwiają kontakt i pozwalają na prowadzenie szczerego dialogu społecznego i dzielenie się trudnościami życia codziennego i wspólnymi troskami o dobro naszej lokalnej społeczności.

14. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
4
15. Dodatkowe uwagi.