Pomiń menu

Formularz sprawozdania końcowego Budżet Osiedlowy 2013

Formularz sprawozdania końcowego z realizacji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego w ramach zadania Budżet Osiedlowy akcji Masz Głos, Masz Wybór.

kolorOlsztyn Budzet-osiedlowy-2013

 

 

Część I.

1. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, mail):

Jarosław Skórski
606250240
[email protected]

2. Nazwa i dane teleadresowe organizacji:

SWAO Zatorze / Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”

3. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

Olsztyn

4. Data przesłania sprawozdania:

15.12.2013

Część II.

5. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęliście, po przystąpieniu do akcji:

• 5 spotkań zespołu roboczego przygotowującego zasady OBO (Bogusław Żmijewski – doradca prezydenta Olsztyna, Monika Michniewicz pełnomocnik PMO ds. współpracy z OP, Monika Falej Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, Jarosław Skórski SWAO Zatorze) wypracowanie zasad.
• Zorganizowanie spotkania z przewodniczącymi Rad Osiedli z udziałem Dariusza Kraszewskiego i Magdaleny Pieczyńskiej. Prezydent Miasta Olsztyna ogłosił na nim zarządzenie wprowadzające OBO.
• Konferencja prasowa na której ogłoszono wprowadzenie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
• Uruchomienie i prowadzenie strony internetowej i fanpage`a na Facebooku.
• Uruchomienie i moderowanie wątku na platformie konsultacji społecznych.
• Uruchomienie 3 punktów konsultacyjnych – Urząd Miasta Olsztyna, Biuro Pełnomocnika ds. OP, Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
• Przygotowanie szkoleniowe moderatorów i ich superwizowanie.
• 47 spotkań z mieszkańcami na 23 olsztyńskich osiedlach na etapie zgłaszania i formułowania propozycji zadań do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
• 2 spotkania zespołu koordynującego (urzędnicy, Ngosy i Rady Osiedli) który weryfikował złożone propozycje zadań.
• 23 spotkania w Radach Osiedli – głosowanie.
• 3 spotkania w Urzędzie Miasta Olsztyna – głosowanie.
• Konferencja prasowa – ogłoszenie wyników głosowania.
• Spotkanie monitorujące moderatorek i moderatorów.
• Przygotowanie ewaluacji – ankieta. Spotkanie ewaluacyjne z przewodniczącymi rad osiedli. Informacja o dalszych losach wybranych w głosowaniu projektów.

6. Na jakim etapie jest teraz budżet obywatelski w Waszej miejscowości?

Pierwszą edycję Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego przeprowadziliśmy do końca. W chwili obecnej rozpoczęliśmy ewaluacje przed kolejną edycją, oraz monitorowanie wykonania poszczególnych inwestycji.

7. Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania:

• Nad zasadami pracowało ok. 5 osób.
• Kolejne 5 moderowało spotkania w Radach Osiedli.
• Co najmniej 23 członków Rad Osiedli zaangażowało się w OBO.
• Zgłoszono 160 wniosków (czyli co najmniej 160 osób zaangażowanych).
• W zespole koordynującym (weryfikującym projekty) pracowało 9 osób.
• Oddano 10.519 kart do głosowania.
• Głosy liczyło 5 osób.

8. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane ale też o krótkie opisanie jak ta współpraca układała się:

• prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz
• radny Łukasz Łukaszewski
• asystent PMO Bogusław Żmijewski
• pełnomocnik PMO ds. współpracy z OP – Monika Michniewicz
• rzecznik prasowy UMO i kierująca Biurem Komunikacji Społecznej Aneta Szpaderska
• dyrektor Wydziału Prawnego UMO Jakub Zięty
Współpraca układała się czasem bardzo dobrze, czasem dobrze, a czasem jedynie poprawnie. Problemy wynikały najczęściej z niesprawnych procedur komunikacyjnych. Nie zdarzyło się nic tak poważnego, żeby nie udało się tego rozwiązać. Ciągle uczymy się wspólnego działania.

9. Jak układała się Wasza współpraca z mieszkańcami w ramach zadania – czy byli nimi zainteresowani?

Mieszkańcy Olsztyna wykazywali duże zainteresowanie OBO. Niestety część Rad Osiedli uważała, że oddanie mieszkańcom, a nie członkom rady możliwości decydowania jest niewłaściwe.

Cześć III.

10. Co udało się Wam osiągnąć w ramach realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór? Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania?

Udało nam się pokazać, że w przypadku kiedy przychodzi się do UMO z konkretnym pomysłem i planem realizacji, można zrobić wszystko. Zasady OBO zostały ustalone na podstawie pomysłów strony społecznej. Największym osiągnięciem jest przeforsowanie pomysłu i sprawne przeprowadzenie procesu pomimo niezwykle krótkiego czasu.

11. Czy jest coś, co uważacie za niepowodzenie w swoich działaniach w ramach zadania? Co to było i dlaczego Waszym zdaniem się nie udało?

Zbyt mało pieniędzy, trochę mało czasu. W niektórych momentach zbyt małe zaangażowanie Rad Osiedli. To pierwsza edycja w dość trudnym czasie finansowym. Chcąc wprowadzić budżet jeszcze w tym roku, musieliśmy pójść na pewne ustępstwa. Wydaje się jednak, że niektóre rzeczy uda się naprawić w kolejnej edycji.

12. Uwagi, dodatkowe informacje:

SWAO Zatorze wraz ze Stowarzyszeniem Nasze Jakubowo zorganizowało Święto Samorządu. Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza została wprowadzona w Olsztynie wcześniej. Została zaskarżona przez wojewodę warmińsko – mazurskiego. Przy pomocy Fundacji Stefana Batorego udało się uzyskać ekspertyzę prof. Huberta Izdebskiego stwierdzającą zgodność z prawem uchwałodawczych inicjatyw obywateli. Czekamy na rozstrzygnięcie sądu.